The paradox of trauma: goed nieuws voor overlevenden

The paradox of trauma: goed nieuws voor overlevenden

Jij en ik wisten het natuurlijk al lang, maar het is toch wel leuk meegenomen als klinische feiten wetenschappelijke ondersteuning genieten. In onderstaand artikel vind je 2 frappante bevindingen omtrent trauma. Ten eerste zijn ze het erover eens dat slachtoffers van trauma een persoonlijke groei kennen, en dat dit fenomeen veel algemener is dan eerst gedacht. Ze spreken hierbij over het ontwikkelen van een nieuwe levensvisie, verdieping van persoonlijke relaties en zichzelf beter aanvoelen. Daarnaast stelden ze ook vast dat PTSD symptomen aanleiding geven tot de grootste groei. De idee dat PTSD een ziekte is komt hiermee helemaal op de helling. De rest van het artikel mag je ook lezen, maar voor mij is dit de kern!

Lees het artikel op psychologytoday.com: ‘The paradox of trauma’

Somatic Experiencing: Herstellen van trauma

Somatic Experiencing: Herstellen van trauma

In onderstaand filmpje laat Peter Levine, grondlegger van Somatic Experiencing, op een aanschouwelijke manier zien hoe traumasymptomen ontstaan. Hij spreekt in deze vereenvoudigde versie vooral over de massa energie die het lichaam opbouwt als het zich bedreigd voelt, en hoe deze energie geblokkeerd in het lichaam achterblijft wanneer we ons niet kunnen verdedigen. Zo wordt duidelijk waarom er in het genezingsproces veel aandacht gaat naar het langzaam loslaten van die geblokkeerde energie.

Verder krijg je een voorbeeld van hoe wordt omgegaan met kwaadheid.